U okviru projekta  “TRIK” realizirana “Mala škola poduzetništva” u Travniku.

U okviru krovnog EU projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji provodi  Međunarodna organizacija rada (ILO), a u sklopu projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” koji implementira REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) sa svojim partnerima, a s ciljem jačanja konkurentnosti radne snage, na Sveučilištu/Univerzitetu “VITEZ” u Travniku je  osmog i devetog marta 2018. godine realizirana “Mala škola poduzetništva”.

Ciljevi škole su razvoj poduzetništva mladih i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a što u konačnici treba omogućiti stvaranje boljih uvjeta za ostanak mladih u svojim općinama.

Saopćenje za medije pogledajte ovdje, a za više informacija o projektu “TRIK” koristite slijedeći link.