U četvrtak, 2.2.2012. godine, u sali Općinskog vijeća u Maglaju, upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o partnerstvu u implementaciji projekta “Past for the Future“ (“Prošlost za budućnost”) između REZ Agencije i Općine Maglaj.

Projekt “Past for the Future“ je finansiran od strane Europske unije, a implementira se u partnerstvu REZ Agencije i Općine Maglaj, koja je ko-finansijer projekta. Projekt je odobren u okviru EU programa pod nazivom “Pripremne radnje za očuvanje i obnovu kulturne baštine u području sukoba u zemljama Zapadnog Balkana za 2010. godinu“.

Odobreni period implementacije projekta “Past for the Future“ je 24 mjeseca, a započeo je 1. decembra 2011. godine.