U prostorijama REZ Agencije 26.aprila 2011. godine održana je prezentacija Poziva za podnošenje prijedloga projekata “Pripremne aktivnosti za očuvanje i restauraciju kulturnog naslijeđa u konfliktnim područjima na Zapadnom Balkanu za 2010. godinu (Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010”).

Poziv je objavljen od strane Europske unije u okviru IPA Programa (Instrument za pred-pristupnu pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU), a potencijalni aplikanti ili korisnici u okviru projekta između ostalih mogu biti  općine, lokalne razvojne agencije i muzeji.

Prezentaciji Poziva su prisustvovali predstavnici općina i lokalnih razvojnih agencija  iz regije Centralna BiH, predstavnici muzeja iz Tešnja, Travnika i Zenice, a sama prezentacija je organizovana sa ciljem da se potencijalnim aplikantima pruže potrebne informacije o mogućnostima apliciranja za ova sredstva.