Nakon što su 15. decembra 2018. godine GIZ – program develoPPP i ALBA d.o.o ugovorili implementaciju projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” (eng. Introduction of management systems for special waste streams in two regions of Bosnia and Herzegovina), početkom februara 2019. godine potpisan je i ugovor između GIZ – develoPPP programa i REZ Agencije koji definira suradnju u okviru projekta.

Osnovni podaci o projektu

 • Nositelji projekta:
  Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP i ALBA Zenica d.o.o.
 • Partner u implementaciji projekta:
  REZ Agencija – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH
 • Područje implementacije:
  Zeničko – dobojski kanton i Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
 • Korisnici projekta:
  5 općina i 5 JKP sa područja Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
 • Trajanje projekta:
  3 godine (15. decembar 2018. – 14. decembar 2021.)
 • Cilj projekta:
  Odvojeno prikupljanje, odlaganje i recikliranje posebnih tokova otpada poboljšano je u dva pilot kantona Bosne i Hercegovine.
 • Ciljne grupe na koje će se projektne aktivnosti odnositi:
  • Domaćinstva/građani koji žive na području općina koje učestvuju u projektu
  • Škole, školska djeca i omladina
  • Nadležne službe za upravljanje sa otpadom: ministarstva, inspekcije, gradske i općinske službe
  • Privredni subjekti koji su uključeni u upravljanje otpadom (sakupljači, operateri, reciklažeri)
  • Poslovna zajednica – mala i srednja preduzeća (MSP)
  • Nevladine organizacije
  • Mediji

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.