U prostorijama REZ Agencije je u toku  edukacija za korisnike koji su se prijavili na Javni poziv “Program podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata”, objavljen 27.05.2019. godine, od strane Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

REZ Agencija pruža tehničku asistenciju Ministarstvu privrede kroz angažman poslovnih savjetnika REZ Agencije i vanjskih predavača. Korisnici su do sada kroz dvodnevne radionice predstavili svoje poslovne ideje i stekli osnovna znanja iz pokretanja biznisa, razvoja poslovne ideje, poslovnog modela, te se upoznali sa sažetkom poslovnog plana, o tome šta je proizvod/usluga, koja je struktura firme, marketing i prodaja, koji su faktori uspjeha i rizika, šta je finansijski, a šta investicioni plan.

U oktobru se završava edukacija po predviđenim modulima, kandidati će se pripremiti za prezentaciju svojih poslovnih ideja (pitching), te će u narednih šest mjeseci imati podršku mentoringa u prvim mjesecima pokretanja posla.