Članovi Partnerstva politika za poduzetničko učenje u Zeničko-dobojskom kantonu su 28.09.2015. godine održali prvi konstituirajući sastanak u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-Do kantona u Zenici.

Sastanku je prisustvovala Maja Kišić, v.d. Direktora REZ Agencije.

Inače, članovi Partnerstva politika za poduzetničko učenje u Ze-Do kantonu su potpisnici Memoranduma o partnerstvu od 15.06.2015. godine: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-Do kantona, Ministarstvo za privredu Ze-Do Kantona, Univerzitet u Zenici, Pedagoški zavod Ze-Do kantona, Privredna komora Ze-Do kantona, Obrtnička komora Ze-Dokantona, Služba za zapošljavanjeZeničko-dobojskog kantona, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj, Regionalna razvojna agencija REZ, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče – Poslovni inkubator Žepče, Razvojna agencija Žepče i Agencija za ekonomski razvoj Zenica.
Na prvom sastanku usvojen je Poslovnik o radu Partnerstva i pripremljen nacrt Akcionog plana za razvoj poduzetničkog učenja u Zeničko-dobojskom kantonu za period 2015-2018.