Redovna Skupština Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, održana je 11.06.2019. godine u prostorijama REZ Agencije u Zenici. Skupštini su prisustvovali predstavnici osnivača REZ Agencije: kantoni, općine i udruženja poslodavaca sa područja Centralne BiH.
Na Skupštini su razmatrani slijedeći dokumenti:

  • Zapisnik sa 15. zasjedanja Skupštine
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu
  • Izvještaj o radu REZ Agencije za 2018. godinu
  • Finansijski izvještaj REZ Agencije i Izvještaj revizora za 2018. godinu
  • Plan rada REZ Agencije za 2019. godinu
  • Promjene u Nadzornom odboru

Osnivačima su prezentirane aktivnosti Agencije u protekloj godini, kao i plan aktivnosti za 2019. godinu.

Prošlogodišnjeg predsjedavajućeg Skupštine, g. Hašim Mujanovića, načelnika općine Zavidovići, naslijedio je g. Admir Hadžiemrić, načelnik općine Travnik.