U okviru realizacije projekta MENTOR, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u BiH, dana 13.11.2012. godine u prostorijama lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. u Zavidovićima održan je seminar na temu „Termo tretirano drvo – Zaštita drveta”. Seminar je organiziran od strane implementatora projekta Agencije za ekonomski razvoj ZEDA Zenica i partnera u projektu Regionalne razvojne agencije REZ Zenica.

Cilj ovog seminara bio je upoznati prerađivače drveta i proizvođače namještaja sa kvalitetnom obradom sirovine u cilju poboljšanja upotrebljivosti drveta, fizičko-mehaničkih svojstava proizvoda od drveta,te njegovom zaštitom. Seminar je bio namijenjen preduzećima iz oblasti drvoprerade, proizvođačima građevinske stolarije, montažnih kuća, poluproizvoda od drveta, drvoprerađivačima višeg stepena obrade proizvoda, proizvođačima namještaja, fasada, podova, sauna i izvoznicima proizvoda od drveta.

Predavač na seminaru je bio gospodin Sakib Sinanović, trener i predavač, istaknuti stručnjak u oblastima prerade i zaštite drveta.

Menadžer projekta Amir Kubat i menadžer laboratorije Senad Pašalić su prisutnima predstavili projekt MENTOR, te poseban naglasak stavili na Laboratoriju za ispitivanje namještaja i proizvoda od drveta koja uskoro počnije sa radom i konferenciju drvoprerađivača koja će se održati u Zenici 29/30.novembra. Nekoliko učesnika, proizvođača namještaja izrazilo je želju da prisustvuje konferenciji.

Seminaru je prisustvovalo 15 predstavnika firmi iz drvoprerađivačkog sektora.