U okviru realizacije projekta MENTOR, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u BiH, dana 12.02.2013. godine u Gračanici je održan seminar na temu “Termo tretirano drvo – Zaštita drveta”.

Seminar je organiziran od strane implementatora projekta Agencije za ekonomski razvoj ZEDA Zenica i partnera u projektu Regionalne razvojne agencije REZ Zenica.

Cilj ovog seminara bio je upoznati prerađivače drveta i proizvođače namještaja sa kvalitetnom obradom sirovine u cilju poboljšanja upotrebljivosti drveta, fizičko-mehaničkih svojstava proizvoda od drveta, te njegovom zaštitom. Seminar je bio namijenjen preduzećima iz oblasti drvoprerade sa područja općine Gračanica.

Predavač na seminaru je bio gospodin Sakib Sinanović, istaknuti stručnjak u oblastima prerade i zaštite drveta.

Menadžer projekta Amir Kubat i menadžer kvaliteta Laboratorije Senad Pašalić su prisutnima predstavili novoosnovanu Laboratoriju za ispitivanje namještaja i proizvoda od drveta LIND.

Učesnici seminara su pohvalno ocijenili seminar i dobijene informacije o labotaroriji. Izrazili su želju i potrebu za proširenjem lepeze laboratorijskih ispitivanja na stolariju i poluproizvode, jer je u grupi bilo izvoznika navedenih proizvoda, te podržavaju ideju za proširenjem kapaciteta laboratorije LIND vezano za uvođenje novih ispitivanja.

Seminaru je prisustvovalo 17 predstavnika firmi iz drvoprerađivačkog sektora.