Održana završna manifestacija pilot projekta
“Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga u Općini Žepče”

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija i Lokalna razvojna agencija Žepče (RAŽ) održale su završnu manifestaciju inicijative “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih uloga u općini Žepče“, koja se implementira u sklopu projekta MarketMakers, a koji podržava Vlada Švicarske. Događaj je održan 23. maja 2017. godine u prostorijama Katoličkog školskog centra “Don Bosco” u Žepču.

Integralni tekst Saopćenja za javnost dostupno je ovdje.

Više o Programu “MarketMakers” pogledajte ovdje.