Ministarstvo za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV
za odabir korisnika grant sheme
“Program podrške razvoju konkurentnosti privrede
(investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete, patenti)”
za 2019. godinu

Više o Javnom pozivu, načinu apliciranja i dokumentacija dostupno je na web stranici Ministarstva, link