U suradnji sa Ambasadom SAD u Sarajevu, Američkom privrednom komorom BiH (AmCham) i USAID programom “Workforce and Higher Access to Markets Activity” (WHAM), dva stručnjaka iz Ureda trgovinskog predstavnika SAD (USTR) iz Washingtona će održati prezentaciju o GSP programu, koji pruža povlašteni bescarinski tretman za oko 3.500 proizvoda iz Bosne i Hercegovine pri izvozu u Sjedinjene Američke Države. Učesnici će se upoznati sa mogućnostima koje GSP program pruža za kompanije u Bosni i Hercegovini za povećanje izvoza u Sjedinjene Američke Države, uz praktične smjernice za korištenje GSP programa.

  • Lauren Gamache, Direktor GSP programa, Ured trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država (USTR)
  • Silvia Savich, Direktorica za Evropu, Ured trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država (USTR)

Utorak – 28.05.2019. – SARAJEVO
Vrijeme: od 13:00 do 15:00 sati
Lokacija: UNITIC Poslovni centar Sarajevo, Amfiteatar (Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo)