BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

POZIVNICA NA INFO DAN

BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine za povoljno poslovno okruženje organizira Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Info dan će se održati

u srijedu, 04.11.2015. godine, sa početkom u 11:00 sati
u hotelu Bosnia (Kulovića br. 9) u Sarajevu.

Organizacija Info dana je povezana sa aktuelnim Javnim pozivom za gradove i općine na području Federacije Bosne i Hercegovine da se uključe u proces certificiranja. Poziv je otvoren do 15.11.2015. godine.

Ovo je prilika za sve jedinice lokalne samouprave da se detaljnije upoznaju sa BFC programom certifikacije, značajem ovog procesa, te samim tokom certifikacije i kriterijima.