U prostorijama Sarajevske razvojne agencije SERDA u Sarajevu je 8.4.2019. godine održan 13. sastanak Savjeta BFC mreže Federacije BiH.

Savjet BFC Mreže Federacije BiH je tijelo koje rukovodi procesom certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE (Business Friendly Certificate in South East Europe) na području entiteta Federacija BiH. Savjet, kao i samu mrežu, sačinjavaju predstavnici 6 institucija: Federalno ministarstvo rada, poduzetništva i obrta, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH te razvojne agencije NERDA, SERDA, REZ i REDAH. Savjet se sastaje nekoliko puta godišnje kako bi razmotrio aktuelnosti u procesu provođenja certifikacije i dao smjernice za rad u narednom periodu.

13. Sastanak Savjeta BFC mreže Federacije BiH

Sastanak Savjeta BFC mreže Federacije BiH

Predsjednik Savjeta gosp. Jozo Bejić je prezentirao informaciju o aktuelnostima u procesu u posljednjih nekoliko mjeseci, te o aktivnostima Regionalnog Savjeta BFC mreže. Tehnički sekretarijat BFC mreže Federacije BiH je informirao Savjet o trenutnom stanju procesa certifikacije općina i gradova i planiranim aktivnostima u narednom periodu. Razmatrano je i nekoliko ideja koje bi omogućile unapređenje cijelog procesa te bolju promociju certificiranih jedinica lokalne samouprave. Izraženo je zadovoljstvom trenutnim statusom procesa te interesom općina i gradova u Federaciji BiH za certifikacijom.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH. Radi se o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude potencijalnim investitorima u svim aspektima koji čine lokalni ekonomski razvoj. Osim Bosne i Hercegovine program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na putu do BFC certifikata općine i gradovi trebaju ispuniti 10 kriterija odnosno 67 potkriterija koji podrazumijevaju unapređenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.