Kick off sastankom projekta “TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik”, obilježen je početak edukacijskog programa koji će osnažiti mlade poduzetnike na njihovom putu osnivanja i vođenja njihovih biznisa.

Sastanak je održan 7. augusta 2020. godine u Centru za kulturu općine Travnik, uz poštovanje preporuka nadležnih službi u cilju prevencije širenja Covid-19.

Projekt “TREIN”  ima za cilj da kroz sinergiju javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora kreira dinamično i podsticajno okruženje za otvaranje i rast novih preduzeća u atraktivnim i brzorastućim sektorima na području općine Travnik i Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna.

U cilju realizacije poduzetničkih ideja, u okviru projekta bit će educirano najmanje 100 nezaposlenih mladih ljudi, te podržane 32 firme u pred start up i start up fazama. Također, projektom će finansijski i mentorski biti podržano 20 mladih u osnivanju i vođenju njihovih startup preduzeća.

Projekt “TREIN” se provodi u okviru EU4Business programa – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, kojeg finansira Europska unija u vrijednosti od 15 miliona eura, a realiziraju ga GIZ, UNDP i MOR.

TREIN implementira Lokalno partnerstvo za razvoj preduzetništva Travnik kojeg čine: Općina Travnik – vodeći partner, REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH), Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Centar za edukaciju mladih CEM Travnik, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku i Nobil d.o.o. Nova Bila.


Više informacija o projektu “TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik” možete vidjeti na slijedećem linku