U radnoj i informativnoj posjeti REZ Agenciji je 13.12.2017. godine boravio gosp. Andrew Boegel, direktor Kancelarije za ekonomski razvoj USAID Bosna i Hercegovina. V.d. direktorica Maja Kišić je informirala gosp. Boegela i njegovog saradnika gosp. Vladu Milina o karakteristikama regije, budućim planovima i trenutnim aktivnostima REZ Agencije.

REZ Agencija ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa Američkom Agencijiom za međunarodni razvoj. U posljednih 10 godina je implementirano 5 projekata, u kojima je REZ Agencija imala ulogu implementatora, pružatelja usluga ili facilitatora.

Od juna 2017. godine, REZ Agencija implementira projekt AgMENTOR – centar podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu u okviru USAID/Sida FARMA II projekta, koji za cilj ima povećanje kvaliteta, raspona i pristupa uslugama podrške za agrobiznise u Bosni i Hercegovini.