REZ Agencija je uz podršku GIZ ProLocal programa organizirala seminar na temu Podrška investicijama u lokalnom ekonomskom razvoju – Centar za investitore.
Seminar je održan 22.10.2015. godine u sali Općine Travnik.

gizprolocal u Travniku

Seminaru su prisustvovali praktičari lokalnog ekonomskog razvoja u općinama regije Centralna BiH. Predstavnici Maglaja, Doboj Juga, Kaknja, Busovače, Travnika, Donjeg Vakufa, Novog Travnika i Gornjeg Vakufa-Uskoplja su imali priliku upoznati se sa pojmovima facilitacije investicija i koracima u uspostavljanju Centra za investitore s ciljem unapređenja poslovnog okruženja na lokalnoj razini.

REZ Agencija i GIZ ProLocal: Seminar u Travniku 1

Seminar je učesnike proveo kroz pojmove facilitacije investicija i korake u uspostavljanju centra za investitore s ciljem unapređenja poslovnog okruženja na lokalnoj razini. Predavači su bili Andrea Vugrinović, konsultantica GIZ ProLocal projekta, te Kenan Kesić, Marela Zdenac i Maja Kišić iz REZ Agencije.