REZ Agencija održala sastanak sa lokalnim razvojnim agencijama Zeničko-dobojskog kantona

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, organizirala je sastanak 03. augusta 2017. godine sa lokalnim razvojnim agencijama koje djeluju na području Zeničko–dobojskog kantona.

Cilj sastanka je bio, prije svega, informiranje lokalnih razvojnih agencija o aktivnostima REZ Agencije u periodu 2016-2017. godine, kao i razmjena informacija o tekućim aktivnostima i projektima agencija. Također, predstavnici agencija su razgovarali o saradnji sa osnivačima, ali i mogućim zajedničkim inicijativama. Dogovoreni su naredni koraci, s ciljem što boljeg pozicioniranja agencija na područjima na kojima djeluju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici REZ Agencije, Razvojne agencije Žepče – RAŽ, Razvojne agencije Zavidovići – RAZ i Agencije za razvoj općine Tešanj – TRA.