Adizes South East Europe (ASEE)
i
Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija)

organiziraju seminar

PORODIČNE KOMPANIJE

koji će biti održan u prostorijama REZ Agencije u Zenici, ul. Štrosmajerova 11/III, 17.5.2017. godine s početkom u 9:30 sati

Seminar će dati odgovore na slijedeća pitanja:

  • Kako pripremiti i uvesti nasljednike u posao (i da li ih uopšte uvoditi)?
  • “Šta ću ja raditi ako oni budu vodili preduzeće”?
  • Šta je sindrom “princ Charles”?
  • Kakav je položaj neporodičnih menadžera u porodičnim preduzećima?
  • Kako na posao gleda osnivač, a kako nasljednik?
  • Kako razvojiti privatno od profesionalnog?

Ciljna grupa:
Vlasnici i osnivači preduzeća – članovi porodice uključeni u poslovanje preduzeća – potencijalni nasljednici.

Integralni tekst poziva možete preuzeti ovdje, a na slijedećem linku preuzmite Prijavni obrazac.