E11 Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) – Dvodnevni
E12 Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) – Trodnevni
E13 Izrada Logičkog okvira/Logičke matrice
E14 PADOR Baza podataka