E21 Poslovno planiranje za početnike u poduzetništvu
E22 Izvozni trening/izrada izvoznog marketing plana
E23 Izrada poslovnih planova za organizacije u poljoprivredi