Regionalni razvoj … u visokoj rezoluciji

Razvoj regije Centralna BiH

A411 Razvoj regije

Promocija regionalnog razvoja. Osnovne informacije.
Regija Centralna BiH = REZ Agencija + Općine regije + Partneri

A451 Najznačajniji projekti – Poljoprivreda

Promocija projekta “Afirmacija samo-zapošljavanja u poljoprivredi kroz savjetodavnu pomoć i tržišno uvezivanje”, implementiranog u okviru prvog od programa EU posvećenih regionalnom razvoju u Bosni i Hercegovini.

SET - Program podrške izvozu i trgovini

A452 Najznačajniji projekti – Razvoj poslovne infrastrukture

Promocija projekta “SET – Program podrške izvozu i trgovini” za poboljšanje privlačnosti i konkurentnosti poslovnog okruženja u regiji.

Prošlost za budućnost

A453 Najznačajniji projekti – Turizam

Promocija projekta “Prošlost za budućnost”, implementiranog u okviru EU programa “Pripremne radnje za očuvanje i obnovu kulturne baštine u području sukoba u zemljama Zapadnog Balkana 2010”.

Komunalni otpad kao alternativno gorivo

A454 Najznačajniji projekti – Obnovljiva energija

Promocija projekta čiji su specifični ciljevi: smanjenje korištenja neobnovljivih fosilnih goriva kao energenta u industriji cementa u BiH, smanjenje komunalnog i industrijskog otpada na deponijama i doprinos zaštiti okoliša.

LA412 Regionalni razvoj i aktuelni projekti 2017.

Regija Centralna BiH. Subjekti regionalnog razvoja i aktuelni projekti.

LA413 REZ Agencija i zapošljavanje

REZ Agencija pomaže kod zapošljavanja kroz različite programe i mjere zapošljavanja i obrazovanja: pokretanje vlastitog posla, programe prekvalifikacije, cjeloživotno učenje i unaprijeđenje poduzetničkih vještina.

LA414 Cisco Akademija mrežnih tehologija

Promocija Akademije za obrazovanje ICT stručnjaka, jednog od najtraženijih i profila na tržištu rada.