Na osnovu istraživanja položaja mladih u općini Travnik, blizu 40% mladih rado bi pokrenulo vlastiti biznis, ali im je za to potrebna podrška od samog početka. Projektom TREIN se uspostavlja sinergija između javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora a sa ciljem da se kreira dinamična sredina koja je u stanju podstaći otvaranje i rast novih preduzeća u atraktivnim i brzo rastućim sektorima

Projekt

TREIN = TRavnik Entrepreneurship and Innovation Network. Projekt je u skladu s definiranim ciljevima u Strategiji razvoja općine Travnik 2016-2020.

Finansira

 • EU

Projekt implementiraju

 • GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Njemačko društvo za međunarodnu saradnju)
 • UNDP (United Nations Development Programme – Program Ujedinjenih naroda za razvoj)
 • ILO (International Labour Organisation – Međunarodna organizacija rada)

Lokacija

 • Općina Travnik
 • Srednjobosanski Kanton/Kanton Središnja Bosna

Partneri

 1. Općina Travnik – vodeći partner
 2. REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) – upravljanje projektom i koordinacija
 3. Služba za zapošljavanje SBK/KSB
 4. Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku
 5. NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik
 6. Nobil d.o.o. Nova Bila

Trajanje projekta

21 mjesec (od 01. januara 2020. do 30.09.2021.)

Opći cilj projekta TREIN

Doprinijeti unapređenju kapaciteta u oblasti zapošljavanja u općini Travnik i na području Srednjobosanskog kantona (SBK) kroz kreiranje i razvoj mehanizama podrške mladima u pokretanju i vođenju vlastitog biznisa.

Specifični ciljevi projekta

 1. Razviti koalicione kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) općine Travnik radi unapređenja podrške privatnom sektoru koji je zasnovan na konkuretnosti i inovacijama.
 2. Unaprijediti kapacitete Biznis inkubatora BeeZone za podršku poduzetničkim inicijativima
  mladih.
 3. Ubrzati uspostavljanje i podržati razvoj inovativnih mikro, malih i novoregistrovanih
  preduzeća.

Implementacijom projekta TREIN će se:

 • ubrzati uspostavljanje i podržati razvoj najmanje 20 inovativnih start-upa;
 • unaprijediti prostor u Inkubatoru “BeeZone” s minimalno 4 nova prostora potpuno opremljena i namjenski uređena za start-upe;
 • održati motivacioni program promocije samozapošljavanja za najmanje 100 mladih nezaposlenih osoba (do 30 godina);
 • realizirati program poduzetničke edukacije za najmanje 100 mladih u cilju razvoja i realizacije poslovnih ideja;
 • podržati 32 firme u “pred start up” i “start up” fazi podržane u analizi poslovanja i razvoju radi održanja i kreiranja radnih mjesta – mentoring za 12 postojećih i 20 novoosnovanih startupa;
 • ažurirati baza biznis inkubatora “BeeZone” sa novih 100 poslovnih ideja prikupljenih kroz poduzetničke edukacije;
 • održati sajam ideja sa predstavljanjem 32 start-upa iz “BeeZone” inkubatora

S ciljem osiguranja sudjelovanja partnera u procesu planiranja, provedbe i zagovaranja politike razvoja ljudskih resursa, osnovano je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje općine Travnik (LPZ Travnik) koje čine: Općina Travnik, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija), Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Travnik, GS-tmt d.o.o Travnik, NOBIL d.o.o. Nova Bila, Mješovita srednja tehnička škola Travnik i Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.

Jačanjem LPZ-a Travnik razviti će se sistem za stvaranje uvjeta za lakše pokretanje biznisa i poslovanja općenito, te formiranje inicijativa za rasterećenje privrede kroz promjenu poreske politike i smanjenje birokratskih procesa. Prioritet je unaprijediti lokalne kapacitete i mehanizme podrške mladima za samozapošljavanje.

Nastavak prethodnih inicijativa

Projekt “TRIK” (juli 2017.- februar 2019.) je implemetiran od strane Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općine Travnik, a nosilac projekta je bila Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija). Kroz aktivnosti projekta “TRIK” u Travniku je uspostavljeno Lokalno partnerstva
za zapošljavanje općine Travnik, osnovani su poslovni inkubator i coworking prostor “BeeZone”, te je uspostavljen Fond za podršku samozapošljavanju kao nova aktivna mjera zapošljavanja i program poduzetničke edukacije na području općine Travnik.