Razvoj radne snage u SBK/KSB kroz provođenje obuke za postojeće i nove radnike prema programima i metodama koje su odabrale kompanije.

Naziv projekta

Razvoj radne snage u SBK/KSB

Finansira

Projekt implementira

  • REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH)

Lokacija

  • Srednjobosanski Kanton/Kanton Središnja Bosna

Trajanje projekta

6 mjeseci (od 1. novembra 2020. do 30. april 2021.)

Opći cilj projekta

Podrška privatnim i / ili javnim institucijama, sektorskim udruženjima i institucijama za osposobljavanje koje pokazuju jasan angažman i odgovor na potražnju radne snage ciljanih sektora.

Specifični ciljevi projekta

Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu kroz provođenje obuke za postojeće i nove radnike prema programima i metodama koje su odabrale kompanije.

Opis aktivnosti

REZ Agencija upravlja projektom “Razvoj radne snage u SBK/KSB” koordinirajući aktivnosti na razvoju radne snage u kompanijama korisnicama. Te će se aktivnosti finansirati iz Fonda za prekvalifikaciju, koji će u nedostatku finansijske podrške kompanijama tokom pandemije biti značajna podrška za dalji rast i razvoj.

Fond za prekvalifikaciju omogućiti će kompanijama organizaciju obuke postojeće i nove radne snage kako bi se kvalitetno i pravovremeno odgovorilo na zahtjeve tržišta. Obuke će biti organizirane u skladu sa individualnim potrebama svake kompanije i uglavnom u radnim prostorima kompanije.

Pored svojih, kompanije će takođe koristiti spoljne kapacitete za obuku radne snage angažujući proverene i specijalizovane organizacije za pružanje usluga obuke radne snage. Planirani treninzi mogu se svrstati u dvije grupe treninga višeg nivoa specifičnog znanja – programiranje i upravljanje operativnim procesima.

Ukupno će biti realizirano 15 obuka za 37 postojećih i 17 novih radnika prema programima i metodama koje su odabrale kompanije koje koriste sredstva u projektu.

Očekivani rezultati

  • Broj kompanija korisnica: 6
  • Broj obučenih ljudi – zaposlenih: 37
  • Broj obučenih nezaposlenih: 17
  • Broj novo zaposlenih: 18
Više o nekim aktivnostima projekta RAZVOJ RADNE SNAGE u SBK/KSB