Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine pružaju investitorima i privrednicima.

Projekt podržavaju

  • Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ (kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Europi)
  • Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Opći cilj

Poboljšanje i usklađivanje uvjeta poslovanja u regionu, jačanje imidža jugoistočne Europe kao investicijske destinacije, podsticanje ekonomske suradnje i privlačenje novih investicija.

Specifični ciljevi

  • Certificifikacija općina s povoljnjim poslovnim okruženjem
  • Osiguranje stabilnog i predvidivog poslovnog okruženja koje investitorima daje garanciju da će certifikicirane općine pružiti istu razinu usluga prema privredi

Ocjena se vrši prema 12 kriterija i više od 80 podkriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokracije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicijskih odluka.
REZ Agencija je član Mreže za povoljno poslovno okruženje koja je dio regionalne inicijative za povoljno poslovno okruženje u državama partnerima jugoistočne Evrope: BiH, Hrvatska, Makedonija i Srbija.

Više o nekim projektnim aktivnostima