Project Description

Izrada strategije razvoja općine Novi Travnik, uzimajući u obzir specifičnosti i dosadašnje načine implementacije.

 • Finansirala: Općina Novi Travnik
 • U periodu: 08/2013 – 07/2014

Opći cilj

Izraditi dokument razvojne strategije općine Novi Travnik.

Specifični ciljevi

 1. Odabrati metodologiju koja je najpogodnija za izradu dokumenta razvojne strategije, uzimajući u obzir specifičnosti općine i dosadašnje načine implementacije strategija razvoja.
 2. Uskladiti strateški dokument sa strateškim dokumentima više razine (državnim, federalnim, kantonalnim i regionalnim).

Predviđene aktivnosti

 • Organizirati radionice za interesne skupine s područja općine Novi Travnik.
 • Uraditi Analizu situacije (Socio-ekonomsku analizu), uz korištenje alata SWOT i PESTLE.
 • Definirati viziju, strateške ciljeve, predložiti programe i projekte za ostvarenje ciljeva, te način implementacije strategije.
 • Izraditi nacrt dokumenta “Strategija razvoja općine Novi Travnik za period 2014-2020”, dostaviti ga Općini Novi Travnik radi otvaranja javne rasprave.

Ostvareni rezultati

 1. U suradnji sa Općinom određene interesne skupine: Industrija i MSP, Poljoprivreda, Turizam i trgovina, Saobraćaj, veze, javna uprava i ostali sektori.
 2. Održano 5 radionica za interesne skupine (“Definiranje prijedloga vizije”, “ Analiza stanja – PESTLE i SWOT analiza”, “Strateški ciljevi”, “Strateški programi i indikatori uspješnosti” i “Finaliziranje svih elemenata”).
 3. Urađen nacrt dokumenta “Strategija razvoja općine Novi Travnik za period 2014-2020” na osnovu kojega je inicirana javna rasprava.
 4. Integrirane sve prihvatljive primjedbe i prijedlozi dostavljeni Općini tijekom javne rasprave.
 5. Učešće u radu sjednice Općinskog vijeća na kojoj je dokument usvojen.
 6. Strategija razvoja općine Novi Travnik za period 2014-2020 stavljena na raspolaganje lokalnoj zajednici za planiranje razvojnih programa i projekata.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Strategija razvoja općine Novi Travnik 2014-2020 1